17 listopada 2014

16 listopada 2014

Inflacja w Polsce. Październik 2014

Nieco pod zmienionym tytułem, ale cykl wciąż ten sam, a więc dotyczący cen z naszego subiektywnie wybranego koszyka produktów, który w odróżnieniu od wszelkiego typu inflacji mierzonych rządowymi metodami:

a) mierzy dokładnie te same niezmienne artykuły na przestrzeni całego roku a nawet dłużej;
b) nie pomija artykułów, których ceny się zmieniają pod wpływem zwiększonego lub zmniejszonego popytu i podaży;
b) nie obejmuje finalnych cen znajdujących się w pełni lub w znacznym stopniu pod wpływem instytucji rządowych;
c) obejmuje alkohol, który w rządowych pomiarach nie jest uwzględniany.


12 listopada 2014

Usypianie czujności

Zgodnie z informacjami z ostatniego czasu rubel słabnie, co poniekąd świadczy o fatalnej kondycji rosyjskiej gospodarki. Dolar z kolei wspina się na wyżyny, na co wskazują wykresy. Zielony papier umocnił się również wobec naszej polskiej waluty.

źródło: www.stooq.pl